VO2Max laskuri (hapenottokyky)

VO2max tarkoittaa maksimaalista hapenottokykyä, eli sitä kuinka paljon keho kykenee käyttämään happea maksimaalisen fyysisen suorituksen aikana.

Tämän sivun laskureilla saat arvion VO2Max-arvostasi joko Cooperin testin tai pohjatietojen perusteella. Testiin perustuva arvo on luonnollisesti tarkempi kuin tilastollinen.

Tietoa VO2max arvosta ja sen testaamisesta

VO2 lyhenteen V tarkoittaa volyymia eli määrää ja O2 happimolekyylia. VO2 voidaan ilmaista Fickin kaavana eli sydämen minuuttitilavuuden (Q) ja valtimo/laskimoveren (a/v) happipitoisuuden eron tulona. Max on suurin arvo johon henkilö kykenee hapenkulutuksen rasituksessa nostamaan.

VO_2 = Q \times (a-vO_2 \text{ ero})

Tämä elimistön käyttämän hapen määrä korrelloi tehdyn lihastyön, esimerkiksi pyörän polkemisen kanssa. Niinpä suurempi VO2max-arvo tarkoittaa yleisesti ottaen parempaa fyysistä suorituskykyä. On huomattava että hapenottokyky on jossain määrin urheilumuotokohtainen.

Yleensä kunnosta puhuttaessa VO2max ilmaistaan absoluuttisen arvon (litraa minuutissa) sijaan suhteellisena lukuna painokiloa kohti (ml/kg/min).

Suuremman kehonpainon liikuttaminen vaatii suuremman happimäärän, joten suhteelliset arvot ovat paremmin vertailukelpoisia myös erikokoisten yksilöiden välillä. (Vertaa pyöräilyn FTP-testin W ja W/kg)

Tarkimman arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä saa hengityskaasuja mittaavan testilaitteiston avulla. (Samalla voidaan mitata laktaattiarvoja harjoittelun sykealueiden määrittämiseksi).

VO2max:ia voidaan arvioida myös muun muassa seuraavilla menetelmillä:

  • Cooper eli 12-minuutin juoksutesti (korkea tarkkuus, r = 0.93)
  • Kestävyyssukkulajuoksu eli ns. piip-testi
  • Kävelytesti (kuten UKK:n 2 kilometriä tai 6 minuuttia)
  • Älylaitteiden kuten urheilukellojen laskennalliset arviot

VO2max-tilastoista löytyvät tyypilliset arvot eri ikäsille ja kokoisille miehille/naisille. Tämän sivun laskuri perustuu yhdysvaltalaisen FRIEND-tietokannan dataan, ja siitä muodostettuun laskukaavaan. (Nevill et al 2019)

cooperin testi
Tarkimman VO2max arvon saat testaamalla.

Laskuri.orgin toiminnan mahdollistavat listaamamme nettikasinot