Katelaskuri – laske kateprosentti tai lisää kate hintaan

Näillä laskimilla lisäät halutun katteen ostohintaan, tai näet kateprosentin osto- ja myyntihinnan perusteella. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen (yrittäjä), voit jättää katelaskurin alv-kohdan huomiotta.

Huom. Yleinen virhe on laskea kate prosenttilaskurin avulla seuraavasti: 50% kate = ostohinta x 1,50. Esimerkiksi ostohinnaltaan 100€ tuotteeseen lisättäisiin näin 50€.

Katteen osuus olisi silloin kuitenkin vain 33% myyntihinnasta. (50€/150€ on pyöristettynä 0,33 eli 33%). Oikea kaava on 1-(ostohinta/myyntihinta) *100%.

Katelaskuri ja katelaskenta

Katelaskurin tuottama kateprosentti ja myynnin euromääräinen kate ovat keskeisiä mittareita yritystoiminnassa. Usein katteen laskentaan käytetään sisäisesti verottomia osto- ja myyntihintoja.

Arvonlisävero on kuitenkin syytä pitää mielessä sillä se vaikuttaa lopulliseen kuluttajan maksamaan hintaan. Hintamielikuva ja kilpailu on huomioitava, ja katteesta voi joutua tinkimään jotta hintalapun saa puristettua sopivaksi.

Tämän sivun katelaskurit ovat hyvin yksinkertaisia versioita. Yrityksen katetuottolaskenta pitää sisällään useita tunnuslukuja:

Katetuotto eli myyntikate kertoo kuinka paljon myyntituotoista jää yli muuttuvien kustannusten jälkeen

Katetuottoprosentti puolestaan lasketaan kaavalla (katetuotto/myyntituotot)*100

Kriittinen piste: pienin myynnin määrä jolla yrityksen tulos on nolla nykyisellä katetuottoprosentilla

Varmuusmarginaali kuvaa sitä kuinka paljon myynnit voivat pudota ennen kriittistä pistettä