Korkoa korolle laskuri – pääoman ja säästöjen tuotto

Tällä helpolla korkoa korolle-laskurilla voit arvioida pääoman ja kuukausittaisen säästämisen tuottoa pitkällä aikavälillä.

Korkoa korolle kaava kertasijoitukselle on

P' = P(1+ \frac r n)^{nt} 

Jossa P’ on sijoituksen arvo jakson lopussa, P alkuperäinen pääoma, r vuosikorko, n korkojaksojen määrä (laskurissa kuukausittain) ja t sijoitusaika vuosina.

Korkoa korolle laskuri lisää summaan vastaavalla kaavalla tulevaisuuden arvon myös säännöllisten, tasasummaisten kuukausierien sarjalle.


Korkoa korolle-ilmiö ja säästäminen

Korkoa korolle ilmiön vahvuus on, nimensä mukaisesti, siinä että sijoituksessa jo kertynyt korko tuo kertautuvasti lisää tuottoa tuoton päälle. Tämä vaatii että sijoitukselle kertyvä korko, esimerkiksi osingot, sijoitetaan uudelleen eli jätetään rahastoon. Mitään varoja siis ei lunasteta jakson aikana.

Jos asetettu tuotto-odotus pitää paikkansa, on sijoituksen kasvukäyrä eksponentiaalinen. Ilmiö voimistuu erityisesti pitkällä aikavälillä, vuosikymmenien kuluessa. Korkoa korolle-ilmiöstä hyötyvät etenkin pitkäjänteiset säästäjät ja sijoittajat.

Lopullisesta tuotosta kuten osakkeiden myyntivoitosta on kuitenkin maksettava verot. Näitä ei yllä olevassa korkoa korolle-laskurissa ole huomioitu. Toinen huomioon otettava seikka erityisesti vuosikymmenien aikavälillä on inflaatio, eli rahasumman reaaliarvon aleneminen.

Sijoituksiin liittyy myös aina riski. Erityisesti osakemarkkinoilla tuotot ovat heilahdelleet rajusti vuodesta toiseen. Säännöllinen kuukausisijoittaminen kuitenkin tasaa tätä volatiliteettia.

Korkoa korolle ei pääsäntöisesti makseta velkojen yhteydessä, kuten viivästyskoron kohdalla. Lainan korko voidaan kuitenkin pääomittaa esimerkiksi maksuvapaiden kuukausien yhteydessä.