Prosenttilaskuri – prosenttilaskut ja kaavat

Näiden prosenttilaskureiden avulla lasket yleisimmät prosenttilaskut. Ohesta löydät myös laskureiden käyttämät kaavat eli sen miten tulokset lasketaan. Näiden ohjeiden avulla lasket prosenttilaskuja myös kännykän laskimella, paperilla tai vaikkapa päässä!

Prosenttilaskuri – näin se lasketaan:

Tietty prosentti luvusta lasketaan kertomalla luku tällä prosentilla desimaalimuodossa eli jakamalla se sadalla.

Esimerkki: 25% prosenttia luvusta 50 = 50*0,25 = 12,50

Luvun osuus prosentteina toisesta saadaan jakamalla 1. luku toisella. Laskun tulos on desimaaliluku joka muunnetaan prosenteiksi kertomalla se sadalla.

Esimerkki: Kuinka monta prosenttia on luku 3 luvusta 5? 3/5 = 0,60 = 60%

Lukua voidaan kasvattaa eli korottaa tietyllä prosentilla kertomalla se lukemalla 1 (eli 100%) + prosenttiluku desimaalimuodossa.

Esimerkki: 20% korotus lukuun 50 lasketaan 50*(1+0,20) = 50*1,20 = 60

Lukua voidaan pienentää eli alentaa tietyllä prosentilla kertomalla se lukemalla 1 miinus prosenttiluku desimaalimuodossa.

Esimerkki: Hintaa 50€ alennetaan 20%. 50€*(1-0,20) = 50*0,80 = 40. Vaihtoehtoisesti laske ensin 20% luvusta 50 ja sitten vähennä tulos alkuperäisestä hinnasta.

Lukujen vertailussa ensin selvitetään niiden erotus. Jos halutaan tietää kuinka paljon 1. luku on toista pienempi, jaetaan tämä erotus sillä luvulla johon verrataan.

Esimerkki: Kuinka monta prosenttia luku 6 on lukua 10 pienempi? 10-6 = 4. Sen jälkeen 4/10 = 0,40 = 40%.

Tai suoraan prosenttilaskurin kaavalla (10-6)/10

Vastaavasti tehdään kun lasketaan kuinka monta prosenttia yksi luku on toista suurempi. Tässä erotus jaetaan luvuista pienemmällä. (Kummassakin sillä mihin verrataan)

Esimerkki: Kuinka monta prosenttia luku 10 on lukua 6 suurempi? 10-6 = 4. Sen jälkeen 4/6 ≈ 0,67 = 67% (pyöristetty)

Huom. kaikki tämän sivun prosenttilaskurit pyöristävät tulokset 2 desimaalin tarkkuuteen.